Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 28. Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đặng Thị Mơ
Người gửi: Đặng Thị Mơ
Ngày gửi: 15h:08' 27-05-2021
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 261
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ
Câu 1: Trong đoạn mạch nối tiếp: cường độ dòng điện có mối quan hệ như thế nào? hiệu điện thế có mối quan hệ như thế nào
 Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ như nhau tại các vị trí khác nhau của mạch:
 Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn:
Câu 2: Cho mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, nếu cường độ dòng điện qua đèn 1 là 0,25A thì cường độ dòng điện qua đèn 2 là bao nhiêu ?
THỰC HÀNH
ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG
? M?C TIU BI H?C:
THỰC HÀNH
ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG
I) CHUẨN BỊ:
Nguồn điện 6 V
Hai bóng đèn Pin như nhau
Một Ampe kế có giới hạn đo 0,5 A trở lên và có độ chia nhỏ nhất 0,01 A
Một vôn kế có giới hạn đo 6V và có độ chia nhỏ nhất 0,1 A
Một khóa K; 6) Chín đoạn dây nối
7) Mẫu báo cáo thực hành
THỰC HÀNH
ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Điền từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống:
Vôn kế dùng để đo…………................giữa hai điểm.
b) Chốt (+) của vôn kế được mắc về phía cực ……….. của nguồn điện
c) Ampe kế dùng để đo…………………………..
d) Mắc……………. ampe kế vào đoạn mạch để sao cho chốt (+) của nó được nối về phía cực ……………... của nguồn điện .
hiệu điện thế
dương
cường độ dòng điện
nối tiếp
dương
II) NỘI DUNG THỰC HÀNH:
I) CHUẨN BỊ:
THỰC HÀNH
ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG
II) NỘI DUNG THỰC HÀNH:
2. Mắc song song 2 bóng đèn:
Quan sát hình 28.1a) nhận biết 2 bóng đèn mắc song song
1
2
3
4
Hình 28.1a)
THỰC HÀNH
ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1
2
3
4
M
N
 Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn?
Hai điểm M,N là 2 điểm nối chung của các bóng đèn.
1
2
3
4
M
N
 Mạch rẽ là những mạch nào? Hãy cho biết đâu là mạch chính?
- Mạch M12N; M34N là mạch rẽ
- Mạch chính gồm: đoạn nối M với cực dương và đoạn nối N qua công tắc tới cực âm.
1
2
3
4
M
N
Hãy mắc mạch điện như hình 28.1a)
Đóng công tắc quan sát độ sáng các đèn.
Hình 28.1a)
1
2
3
4
M
N
- Tháo một bóng đèn quan sát độ sáng đèn còn lại và nêu nhận xét độ sáng của nó so với trước đó.
1
2
3
4
M
N
Vôn kế chỉ số đo U12 = ………….
3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song
Mắc vôn kế vào hai điểm 1 và 2 trong mạch điện.
1
2
3
4
M
N
Vôn kế chỉ số đo U34 = ………….
Mắc vôn kế vào hai điểm 3 và 4 trong mạch điện.
3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song
1
2
3
4
M
N
Vôn kế chỉ số đo UMN = ………….
Mắc vôn kế vào hai điểm M và N trong mạch điện.
3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song
Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là………….............và………......hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung: U12 ……….. U34……….…… UMN
Sơ đồ mạch điện
b) Kết quả đo:
Bảng 1
c) Nhận xét:
Hoàn thành nhận xét 2 c)
(HS vẽ vào khung này)
như nhau
bằng
4. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch mắc song song
Mắc ampe kế nối tiếp với đèn 1 như hình 28.2
Đóng công tắc đọc và ghi giá trị I1 vào bản báo cáo.
Hình 28.2
4. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch mắc song song
b)Tương tự : Mắc ampe kế nối tiếp với đèn 2
Đóng công tắc đọc và ghi giá trị I2 vào bản báo cáo.
c)Tương tự : Mắc ampe kế vào mạch chính để đo cường độ dòng điện mạch chính.
Đóng công tắc đọc và ghi giá trị I vào bản báo cáo.
4. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch mắc song song
b) Kết quả đo:
Sơ đồ mạch điện:
c) Nhận xét:
Cường độ dòng điện mạch chính bằng………..........các cường độ dòng điện mạch rẽ: I………I1……..I2
Bảng 2
a) Vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 28.2 vào khung dưới đây
Hoàn thành nhận xét 3c) vào bản báo cáo
(HS vẽ vào khung này)
tổng
Cho mạch điện gồm 2 đèn mắc song song vào nguồn điện 6V , biết cường độ dòng điện qua đèn 1 là 0,35A, cường độ dòng điện mạch chính là 0,5 A Tính .
a/ Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn?
b/Cường độ dòng điện qua đèn 2.
BÀI TẬP
Giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong đoạn mạch mắc song song HĐT giữa 2 đầu mỗi đèn và HĐT giữa 2 điểm chung như thế nào?
HĐT giữa 2 đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng HĐT giữa 2 điểm nói chung: U12= U34 = UMN
Trong đoạn mạch mắc song song cường độ dòng điện mạch chính như thế nào với cường độ dòng điện các mạch rẽ?
Trong đoạn mạch mắc song song cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ: I = I1+ I2
Hướng dẫn về nhà:
Về học thuộc 2 nhận xét về HĐT và cường độ dòng điện của đoạn mạch song song
Làm BT 28.1; 28.2; 28.16 và 28.18
Xem soạn trước bài: “An toàn khi sử dụng điện”
Bài học đến đây là kết thúc
 
Gửi ý kiến