Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 24. Cường độ dòng điện

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đặng Thị Mơ
Người gửi: Đặng Thị Mơ
Ngày gửi: 15h:38' 18-05-2021
Dung lượng: 13.8 MB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 0 người
V

T
L
Ý
7
KIỂM TRA BÀI CŨ
+ Dòng điện có thể gây ra tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lý.
Tiết 29 – Bài 24
CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
I. Cường độ dòng điện
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
1. Quan sát thí nghiệm hình 24.1
* Nhận xét:
Với một bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng _____ _____ thì số chỉ ampe kế càng ________.
lớn (nhỏ)
mạnh (yếu)
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
I. Cường độ dòng điện
1. Quan sát thí nghiệm hình 24.1
I. Cường độ dòng điện
2. Cường độ dòng điện
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
- Số chỉ của ampe kế cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện và là giá trị của cường độ dòng điện.
- Cường độ dòng điện được kí hiệu bằng chữ I.
- Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe (A).
1A = 1000 mA 1mA = 0,001A.
- Để đo dòng điện có cường độ nhỏ, người ta dùng đơn vị miliampe, kí hiệu là mA.
- Ampe kế là một dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.
II. Ampe kế
Tìm hiểu Ampe kế
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
- Trên mặt của Ampe kế có ghi chữ A hoặc mA.
MỘT SỐ AMPE KẾ
Hình 24.2
100mA
6 A
10 mA
0,5 A
Bảng 1
a)
b)
II. Ampe kế
Tìm hiểu Ampe kế
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
0,02A
3A
0,1A
0,6 A
Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của Ampe kế của nhóm em?
Hình 24.2
- Ampe kế dùng kim chỉ thị là hình:
a và b
- Ampe kế hiển thị số là hình:
c
a)
b)
c)
II. Ampe kế
Tìm hiểu Ampe kế
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
II. Ampe kế
Tìm hiểu Ampe kế
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
- Chốt ghi dấu (-) là chốt màu đen.
- Chốt ghi dấu (+) là chốt màu đỏ.
II. Ampe kế
Tìm hiểu Ampe kế
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
Chốt điều chỉnh kim Ampe kế
II. Ampe kế
Tìm hiểu Ampe kế
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
1. Trong sơ đồ mạch điện Ampe kế được kí hiệu là:
II. Đo cường độ dòng điện
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
Hãy vẽ sơ đồ mạch điện hình 24.3?
1. Trong sơ đồ mạch điện Ampe kế được kí hiệu là:
II. Đo cường độ dòng điện
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
* Sơ đồ mạch điện hình 24.3
II. Đo cường độ dòng điện
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
2. Dựa vào bảng 2, hãy cho biết ampe kế của nhóm em có thể đo cường độ dòng điện qua dụng cụ nào?
* Cách sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện:
1. Chọn ampe kế có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất phù hợp.
2. Kiểm tra hoặc điều chỉnh kim ampe kế chỉ đúng vạch số 0.
3. Mắc ampe kế nối tiếp với vật cần đo sao cho chốt (+) của ampe kế nối với cực dương (+) của nguồn điện, không mắc trực tiếp hai chốt ampe kế vào hai cực của nguồn điện.
4. Đọc và ghi kết quả đúng quy định.
II. Đo cường độ dòng điện
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
Lần đo 1: nguồn 2 pin
Lần đo 2: nguồn 4 pin
II. Đo cường độ dòng điện
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
M?C DÍCH THÍ NGHI?M
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM
Bước 1: Lắp mạch điện như sơ đồ hình 24.3.
- Bước 2: Kiểm tra hoặc điều chỉnh kim ampe kế chỉ đúng vạch số 0.
- Bước 3: Tiến hành thí nghiệm và quan sát số chỉ của ampe kế, độ sáng của bóng đèn trong hai trường hợp:
Lần đo 1: nguồn 2 pin
Lần đo 2: nguồn 4 pin
3. Tiến hành thí nghiệm
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
02:
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
01:
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
00:
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
Thời Gian:
03:
04:00
II. Đo cường độ dòng điện
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
Lần đo 1: nguồn 2 pin
Lần đo 2: nguồn 4 pin
Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng_____ thì đèn càng _____.
lớn
sáng
3. Tiến hành thí nghiệm
II. Đo cường độ dòng điện
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
C2: Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa độ sáng bóng đèn và cường độ dòng điện qua đèn:
C4: Có 4 ampe kế với giới hạn đo như sau:
1) 2mA 2) 20mA 3) 250mA 4) 2A
Hãy cho biết ampe kế nào đã cho phù hợp nhất để đo mỗi cường độ dòng điện sau đây:
a)15mA b) 0,15A c)1,2A
2) 20mA
3) 250mA
4) 2A
a)15mA
1) 2mA
Không có CĐDĐ nào phù hợp
b) 0,15A
c)1,2A
III. Vận dụng
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
C5: Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.4 được mắc đúng, vì sao?
24.4 a):
Đúng!
24.4 b):
Sai!
24.4 c):
Sai!
III. Vận dụng
Ti?t 29 - Bi 24: CU?NG D? DỊNG DI?N
Vui học
Siêu thị Sao
4
2
3
5
6
7
1
8
Có 4 ampe kế có GHĐ như sau:
1
10 giây bắt đầu
Đã hết 10 giây
1. 2mA
2. 20mA
3. 250mA
4. 2A
Hãy cho biết ampe kế nào đã cho là phù hợp để đo mỗi cường độ dòng điện sau đây?
A. 15mA
B. 0,15A
C. 1,2A
Đáp án
2-A; 3-B; 4-C
Cách mắc ampe kế trong sơ đồ nào sau đây là đúng để đo được cường độ dòng điện qua đèn?
2
H.1
H.2
H.3
H.4
A. Hình 1; 2
B. Hình 2; 3
C. Hình 2; 4
D. Hình 1; 2; 4
10 giây bắt đầu
Đã hết 10 giây
- +
D?ng c? no sau dy khơng ph?i l d?ng c? do cu?ng d? dịng di?n?
3
A. H1
B. H2
C. H3
D. H4
10 giây bắt đầu
Đã hết 10 giây
4
10 giây bắt đầu
Đã hết 10 giây
Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì?
A. Niutơn (N)
B. Ampe (A)
C. Đêxiben (dB)
D. Héc (Hz)
5
10 giây bắt đầu
Đã hết 10 giây
Ampe kế có giới hạn đo là 50mA phù hợp để đo cường độ dòng điện nào dưới đây?
A. Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ là 0,35A.
B. Dòng điện đi qua đèn điôt phát quang có cường độ là 28mA.
C. Dòng điện đi qua nam châm điện có cường độ là 0,8A.
D. Dòng điện đi qua bóng đèn xe máy có cường độ là 0,50A.
6
Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Độ sáng của bóng đèn phụ thuộc vào CĐDĐ qua nó.
B. Khi đèn không sáng thì CĐDĐ qua nó nhỏ.
C. Trong giới hạn cho phép, đèn sáng càng mạnh khi CĐDĐ qua nó càng lớn.
D. Trong giới hạn cho phép, đèn sáng càng yếu khi CĐDĐ qua nó càng nhỏ.
10 giây bắt đầu
Đã hết 10 giây
7
Câu nào sau đây là sai?
A. Mắc ampe kế vào hai đầu nguồn điện sẽ đo được cường độ dòng điện.
B. Mắc ampe kế vào hai đầu nguồn điện sẽ rất nguy hiểm.
C. Nếu ampe kế có nhiều thang đo, lúc đầu ta nên chọn ampe kế có GHĐ lớn nhất.
D. Một ampe kế chỉ có thể đo được cường độ dòng điện có giới hạn xác định.
10 giây bắt đầu
Đã hết 10 giây
HƯỚNG DẪN Ở NHÀ!
* Học bài.
* Làm bài tập 24.1 ? 24.6 SBT
* Đọc phần "Có thể em chưa biết".
* Chuẩn bị bài mới:
" HIỆU ĐIỆN THẾ"
Kính chúc quý Thầy Cô dồi dào sức khỏe!
Các em chăm ngoan học giỏi!
 
Gửi ý kiến